Kategorie

Style

Syndication

RSS Articles

Administrator

Przemysł w Katowicach

Kategoria: Informacje
Wyslano: 2010-10-04 07:13

O Katowicach śmiało można powiedzieć, iż stanowią największe centrum przemysłu węglowego, hutniczego, metalurgicznego, maszynowego oraz paliwowo-energetycznego. To także miasto gdzie obserwujemy prężny rozwój przemysłu samochodowego.

Rozwój przemysłu ma znaczące oddziaływanie na ogólną kondycję miasta, dlategoż wraz z postępującym upadkiem kopalń, wzrasta bezrobocie, a co za tym idzie zwiększa się niezadowolenie mieszkańców. Kiedyś Katowice były centralnym producentem surowców energetycznych, dziś ze względu na przestarzałą technologię oraz powolny zanik pokładów węglowych (eksploatowanych metodą odkrywkową) status powoli spada. Jednakże mimo wszelki trudności nadal wiedzie prym w tymże sektorze. Dużą nadzieją na przyszłość Katowic jest przemysł samochodowy, w ostatnim 10-leciu, na terenie miasta otwarto fabryki znaczących światowych mark (m.in. Opel). Dziś stawia się na nowoczesność, zarówno pod względem technologii, jak i nowych obszarów rozwojowych.
Permalink
Powered by sBLOG XHTML 1.0 Strict PHP CSS
Local time: 2018-08-20 06:25 GMT
Version 0.7.3 Beta (Build 20060309)
Powered by sBLOG © 2005 Servous