Kategorie

Style

Syndication

RSS Articles

Administrator

Historia Katowic

Kategoria: Informacje
Wyslano: 2010-10-04 07:11

Koniec XVI wieku to czas, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki pisemne o Katowicach, ówczesnej wsi. Był to obszar typowo rolny z kuźniami żelaza. Natomiast w latach od 1953 do 1956 miastoistniało pod nazwą Stalinogród.

W początkowej fazie istnienia Katowic miasto składało się z kilku jednostek administracyjno gospodarczych o jednakowo dynamicznym tempie rozwoju, bez znamiennego dominującego, centralnego miejsca. Dopiero w procesie przemian powstała jedna komórka administracyjna, do dziś funkcjonująca jako Katowice. Postęp gospodarczy wsi Katowice nastąpił w II połowie XIX wieku, a wiązało się to z budową kolei berlińskiej prowadzącej do Mysłowic. Katowice to miasto przemysłu, główny i dominujący to przemysł węglowy i hutniczy. Pierwsze kopalni oraz huty powstały już za panowania sił pruskich, a miało to miejsce w 1742 roku, największy rozwój natomiast notuje się na ramy I wojny światowej. To czas największej koniunktury oraz stabilności gospodarczej. O sile i wielkości miasta świadczy także fakt, iż nawet okres II wojny światowej nie osłabił pozycji przemysłowej miasta. Katowice po dziś dzień stanowią najważniejszy ośrodek przemysłu ciężkiego naszego kraju.
Permalink
Powered by sBLOG XHTML 1.0 Strict PHP CSS
Local time: 2018-08-20 06:26 GMT
Version 0.7.3 Beta (Build 20060309)
Powered by sBLOG © 2005 Servous